FREMAPeko Enpresen Aldi Baterako Ezintasunaren Estatistikak

Hemen zaude:

  • Inprimatu (Leiho berria)

Enpresek zuzenean lor dezakete hurrengo aplikazioa erabiliz FREMAP ON LINEEsteka hau leiho berri batean irekiko da edo FREMAPi kontingentzia profesional edota arruntengatiko aldi baterako ezintasunari buruzko txostenak eska diezazkiokete, zeinak informazio estatistikoa eta grafikoek lagunduta xehatutako informazioa duten, sektorea, eremu geografikoa eta enpresaren tamaina alderatuz.​

Hurrengoak dira eskuragarri dauden txostenak:

FREMAPen Aldi Baterako Ezintasun Txostenak

FREMAPeko Enpresen Aldi Baterako Ezintasun-indizeen bilakaera

Hurrengoa da azken urteetako FREMAPi elkartutako enpresen aldi baterako ezintasun-indizeen bilakaera besteren kontuko erregimenean:

COVID ABE indizeak

2020ko COVID-19 ABE indizea % 0,72 izan zen, eta 2021ean jaitsi egin zen % 0,62ra​

Absentismo indizeak Autonomia Erkidegoen arabera

Kontingentzia profesional eta arruntagatiko absentismo-indizeak

Estekan FREMAPi elkartutako enpresa-kolektiboaren kontingentzia profesional eta arruntagatiko aldi baterako ezintasun-indizeak erakusten dira, autonomia-erkidegoka.

Aldi baterako ezintasun-indizeak Autonomia-erkidegoka

Absentismo indizeak enpresaren tamainaren arabera

Aldi baterako ezintasun-indizeak jarduera-sektorearen arabera

OHARRA: Eskainitako datuak FREMAPek babestutako kolektiboari dagozkio

GUZTIZKO ALDI BATERAKO EZINTASUN-indizea: Langileak enpresarekin duen lan-harremanean kontingentzia profesionalak eta arruntak eragindako baja-egunen eta lan-egun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da, FREMAPekin bi kontingentzietarako estaldura duten enpresenak.

Kontingentzia profesionalak eragindako absentismo-indizea Langileak enpresarekin duen lan-harremanean kontingentzia profesionalak eragindako baja-egunen eta lan-egun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da, FREMAPekin kontingentzia profesionaleko estaldura duten enpresenak.

Kontingentzia arruntagatiko aldi baterako ezintasun-indizea: Langileak enpresarekin duen lan-harremanean kontingentzia arruntagatiko aukeratutako epealdiko baja egunen eta FREMAPekin kontingentzia arrunterako estaldura duten enpresen lanegun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da.

COVID 19 ABE indizea: COVID 19ak eragindako baja-egunen (enpresarekin lan-harremana duten langileena) eta FREMAPekin kontingentzia profesionaleko estaldura duten enpresetako langileen lan-egun teorikoen arteko ehuneko erlazioa da.